Volg Intrum Nederland

Top 5 credit management trends in 2017

Persbericht   •   feb 01, 2017 16:39 CET

Wat zijn de trends op het gebied van credit management, u leest het hier.

Credit managers zagen in 2016 een aantal belangrijke ontwikkelingen op zich af komen. Dat blijkt onder meer uit het benchmarkonderzoek dat Lindorff onlangs heeft uitgevoerd. Inmiddels is het nieuwe jaar in volle gang. Op basis van de benchmark, onze ervaring en ons kennisnetwerk belichten we 5 belangrijke trends waarmee de credit manager in 2017 rekening moet houden.

Trend 1: Credit management krijgt een grotere rol binnen het totale klantproces

Technologie-gedreven nieuwkomers ontwrichten markten met nieuweverdienmodellen. Bedrijven moeten hierdoor innovatief en wendbaar opereren om hun concurrentiepositie veilig te stellen. Dat heeft ook invloed op credit management. De aandacht kan in de praktijk niet alleen meer op debiteuren- en incassobeheer liggen. Klanten binden en behouden is als credit management afdeling even belangrijk. Het credit managementbeleid mag klanten niet afschrikken. De rol van credit managers in het totale klantproces wordt door deze ontwikkelingen belangrijker.

Trend 2: Data-gedreven sturen op kosten en risico’s

Automatisering en data-gedreven processen zullen steeds belangrijker worden. Processen worden steeds verder geautomatiseerd, waardoor bijvoorbeeld kredietlimieten toegekend worden op basis van klantkernmerken in plaats van persoonlijke gesprekken en een inschatting van een adviseur. Het doel van de automatisering ligt voornamelijk in het vergemakkelijken van het proces van klantwording, maar ook zeker in het verlagen van de kosten. Deze ontwikkeling dient de solvabiliteit te verhogen, wat juist nu nodig is. Dit omdat bedrijven middenin de digitale transitie zitten. De ontwikkeling van innovatieve processen en diensten moeten ze financieren, terwijl externe kredietverleners nog steeds redelijk risicomijdend zijn.

Trend 3: Duurzame betalingsregelingen treffen

Producten, diensten en abonnementen worden steeds vaker online afgenomen. Als consument heb je met een paar muisklikken een nieuw abonnement afgesloten of in een webshop een bestelling geplaatst via je smartphone. Door deze ontwikkeling hebben consumenten minder zicht op hun financiële verplichtingen. De kans op schulden is hierdoor groter. Het eerder inzichtelijk hebben van dergelijke problemen en het uiteindelijk aangaan van duurzame betalingsregelingen is voor de credit manager key. Het uitgangspunt is de financiële situatie van de klant. Samen met de klant zal bepaald moeten worden wat maandelijks afgelost kan worden. Commitment van de klant is hierin essentieel. De kans dat een klant de betalingsregeling nakomt is groter wanneer er vanaf het eerste moment samen naar gekeken wordt en de klant zich betrokken voelt.

Trend 4: Maatwerk in het contact met klanten

Op welke wijze zoekt u contact met klanten die een nota onbetaald gelaten hebben? Gaat dit middels een reactieve standaard brief of kiest u voor telefonische benadering? Middels een proactieve telefonische benadering kan in veel gevallen vroeg in het proces een betalingsregeling getroffen worden. Ook kan de situatie beter inzichtelijk gemaakt worden. Echter, niet iedere klant is telefonisch te bereiken en sommige klanten durven de telefoon niet op te pakken. Zet om die reden vooral gepersonaliseerde communicatiemiddelen in. Het is zaak de juiste klanten op het juiste moment op de juiste wijze met de juiste boodschap te benaderen. Bij het genezen van een betalingsachterstand is maatwerk in het contact met de klant van groot belang. Door de gegevens van de klant met externe bronnen te integreren en te analyseren kunnen organisaties een gedifferentieerde aanpak aanbieden.

Trend 5: Voorspellende analyses en passende acties


Zeker binnen credit management is voorkomen beter dan genezen. Uit recent onderzoek van Lindorff blijkt echter dat credit management afdelingen meestal pas in actie komen wanneer de eerste aanmaning verstuurd moet worden. Wanneer meer bekend is over een klant, kan al eerder worden gedetecteerd dat er problemen (dreigen te) ontstaan. Op basis van deze data kunnen modellen gebouwd worden die betalingsproblemen sneller signaleren en zelfs kunnen voorspellen. In het verlengde hiervan zijn algoritmen te ontwikkelen om voor elke situatie de best passende actie te nemen.

Kortom, moderne credit managers kijken niet alleen naar de vervaldatum van een factuur. Zij zijn van waarde in het gehele klantproces en zouden moeten proberen te voorkomen dat klanten in het debiteuren- en incassotraject belanden. Wanneer dit toch gebeurt, moeten ze beschikken over data vooreen gepersonaliseerde aanpak waarmee ze duurzame betaaloplossingen kunnen realiseren.

In een volgende blog zal antwoord gegeven worden op de vraag: ‘Wat maakt een goede case handler?’


Download het hier gratis en vrijblijvend.

Opmerkingen (0)

Opmerking toevoegen

Opmerking

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.