Volg Intrum Nederland

Nederlanders van 25 tot 35 jaar hebben 3 keer zoveel schulden als personen tussen de 18 en 25 jaar.

Nieuws   •   jan 17, 2017 08:27 CET

Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar hebben in vergelijking tot personen uit andere leeftijdsgroepen het hoogste aantal schulden. Nederlanders tussen de 35 en 45 jaar hebben minder schulden dan 25 tot 35 jarigen, maar het gemiddelde schuldbedrag per persoon is wel 1,5 keer hoger, blijkt uit de Schuldenindex 2016 van Lindorff.

Het aantal schulden dat een gemiddeld persoon uit de groep 25 tot 35 jarigen bezit ligt drie keer hoger dan bij personen van 18 tot 25 jaar. Dit gegeven omtrent de ontwikkeling van schulden is zorgwekkend. Het ontstaan van deze schulden valt veelal te wijten aan inkomensverlies, problemen bij de betaling van hypothecaire maandlasten en/of een scheiding of verbroken relatie. Een jaar geleden bleek de groep 25 tot 35 jarigen ook het grootste aantal schulden te bezitten. De gemiddelde schuld in euro’s lag toen echter hoger bij alle navolgende leeftijdsgroepen. Inmiddels ligt het gemiddelde schuldbedrag van een persoon tussen de 25 en 35 jaar 28% hoger dan de schuld vaneen persoon tussen de 55 en 65 jaar.

Zorgen over toename schuld na 25e
Carlijn Hofland, Marketing Manager bij Lindorff: ‘Voor personen uit de groep van 25 tot 35 jaar geldt dat ze in een levensfase zitten waarin er relatief veel veranderingen plaatsvinden. Hierdoor is de kans op het ontstaan van schulden groter. Denk hierbij aan een eerste huur- of koopwoning of de komst van een kind. Het is belangrijk om een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven bij te houden en eventuele financiële problemen bespreekbaar te maken. Het uitblijven van actie kan de problematiek doen verergeren, terwijl een oplossing vaak door middel van contact gevonden kan worden.’

65-plussers hebben relatief weinig schulden
De 65-plussers scoren relatief goed wat betreft hun financiële huishouding. Zij hebben 79% minder schulden dan landelijk gemiddeld is. Bij ouderen lijken schulden vaak het gevolg van een stijging in de vaste lasten of onverwachte (zorg)uitgaven. Jongeren (18 – 25 jarigen) daarentegen bezitten drie keer zoveel schulden als ouderen. Dit wordt volgens het Nibud mede verklaard door het verschil in hun houding en financiële vaardigheden.

Over de Schuldenindex
De Lindorff Schuldenindex bestaat uit data van Lindorff. De klanten van Lindorff hebben veelal een leidende positie binnen hun marktsegment en steevast grote volumes vorderingen. Lindorff is actief voor onder meer ondernemingen uit het Bankwezen, Telecom, E-commerce, Retail en Energie en Nutsmaatschappijen. De verzamelde data is geanalyseerd en geïndexeerd zodat er een eenduidig beeld ontstaat van de schuldensituatie in Nederland.

Benieuwd naar de gehele analyse? Download Lindorff Analyse #1 hier!